BLOCK  ----- Majhaulia
PROPERTY RETURN OF MNREGA  STAFF WEST CHAMPARAN.
NAME
1 Shankar Prasad
2 Sheel Bhushan
3 Arvind Kumar Bharti
4 Vijay Kumar
5 Jai Mangal Ram
6 Safdasar Ansari
7 Gaurishankar Mahto
8 Arun Kumar Singh
9 Raj Kamal
10 Ramashray Ram
11 Jitendra Ram
12 Bindeshwari Ram
13 Jitendra Kumar
14 Shashikant Prasad
15 Neeraj Kumar
16 Rajesh Kumar Jaiswal
17 Rajkishore
18 Amlesh Kumar Das
19 Bali Choudhary
20 Birendra Choudhary
21 Mukesh Kumar
22 Vivekanand Kumar
23 Prakash Kumar