BLOCK  ----- GAUNAHA
PROPERTY RETURN OF MNREGA STAFF  WEST CHAMPARAN.

NAME

Sri Basant Kr. Roy
Sri Jang Bahadur
Sri Jitendra
Sri Manobodh Pd. Gaud
Sri Niraj Kumar Choudhary
Sri Raghunath Sharan Pd.
Sri Ramesh
Sri Ranjit Kumar
Sri Subodh Kumar
Sri Vikash
Sri Vinod